Södertäljejourernas logga
Styrelse

Trygghet, jämställhet och jämlikhet

STYRELSE

Södertäljejourernas styrelse består av ordförande, vice ordförande, fem ledamöter och tre ersättare. I styrelsens arbete ingår det att besluta om föreningens mål, fokusområden och värdegrund. Styrelsen sammanträder cirka 12 gånger per år och mandatperioden för samtliga styrelsemedlemmar är två år. Jourens dagliga arbete styrs i ledning av verksamhetschef, Marie Jönsson.

Ingrid Linder

ORDFÖRANDE

Johan Johander


VICE ORDFÖRANDE

Stina Degernäs

Julen Figueras

Josefine Lindholm

Lovisa Appelberg

Heli Kärkkäinen

Shamiram Gevriye

Helen Aydogan Asker

Maria Hellberg

LEDAMÖTER

ERSÄTTARE