Södertäljejourernas logga
Vår värdegrund

Trygghet, jämställhet och jämlikhet

VÅR VÄRDEGRUND

underrubrik

Jämlikhet & jämställdhet

 • Ingen ska behöva uppleva att hen behandlas annorlunda än någon annan i samhället.
 • Alla har rätt till en trygg barndom och skolgång
 • Vi på Södertäljejouren står för att varje enskild individ i vårt samhälle är lika mycket värda, och ska behandlas med respekt och acceptans.
 • Vi på Södertäljejouren står för att kvinnor ska ha samma mänskliga rättigheter och möjligheter som en man.
 • Kvinnor ska få utbilda sig.
 • Kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
 • Kvinnor ska kunna utföra en trygg och säker abort.
 • Kvinnor ska leva ett liv fritt från våld.

Normkritiskt perspektiv

 • Ingen ska behöva anpassa dig efter samhällets etablerade normen.
 • Varje enskild individ få leva sitt liv som hen önskar.
 • Varje enskild individ är unik och ska respekteras och accepteras för den hen är.
 • Vi på Södertäljejouren ställer oss kritiska till samhällets normer.
 • Vi anser att man ska ifrågasätta normer, för att kunna skapa en positiv förändring som leder till att varje enskild individ känner sig fri och berättigad att äga sitt eget liv.

Antirasistiska förhållningsrätt

 • Ingen ska diskrimineras eller kränkas, för att man har en annan etnicitet.
 • Ingen ska behöva uppleva rasism.
 • Vi på Södertäljejouren står för ett samhälle fritt från rasism, att mänskliga rättigheter inkluderar alla oavsett ursprung.
 • Vi på Södertäljejouren vill se ett samhälle som inkluderar varje enskild individ, så att alla känner sig välkomna.

Intersektionalitet

 • Alla ska ha samma rättighet till ett respektfullt bemötande oavsett etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, samhällsklass, ålder, sexualitet eller religion.
 • Vi på Södertäljejouren står för kampen mot ett rättvist samhälle där alla inkluderas och behandlas med rättvisa.
 • Vi på Södertäljejouren står upp för allas lika värde, och ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck.